Le projet Toison d'Or - Het project Guldenvlies

 

DE CONTEXT

 

Brussel van morgen begint vandaag.

 

Elke dag ziet Brussel een grote diversiteit aan mensen die zich verplaatsen per wagen, per fiets, met het openbaar vervoer, te voet of met de motorfiets.  Mensen die kuieren, shoppen, komen werken of uitgaan... Voor al die mensen wil Brussel zich meer dan ooit aantrekkelijk maken, meer leefbaar, meer duurzaam, en investeren in de herinrichting van de symbolische plaatsen. Zo transformeert het gezicht van ons gewest zich geleidelijk. 

 

De Kleine Ring is in elk geval een erg belangrijke en strategische plek. Hij bestaat uit grote lanen die het historisch centrum omringen, en bevindt zich bovenop de funderingen van de oude stadsmuren.

 

Ze heeft verschillende evolutiefases gekend.

 

Bij de afbraak van de stadsmuren in de 19de eeuw is de Kleine Ring omgevormd tot lanen met bomen. Er werden brede promenades aangelegd met meerdere rijen bomen. Het was de plaats waar men ging wandelen om gezien te worden.

 

Tijdens de periode na de oorlog zijn de groene lanen geleidelijk vervangen door snellere wegstroken voor autos, waardoor de promenades en bomenrijen gedeeltelijk verdwenen. De auto is koning en neemt de overgrote deel van de openbare ruimte in: tunnels, viaducten, parkings in de open lucht.

 

 

Daar waar de Kleine Ring vroeger een verbinding was, een promenade tussen de buitenwijken en het centrum, wordt ze een ruimte die fysisch en psychologisch een breuklijn is tussen de vijfhoek en de rest van de stad

Deze situatie duurt nog altijd voort en belemmert de optimale ontwikkeling van de Kleine Ring.

 

In deze context biedt de wijk « Gulden Vlies » ongelofelijke mogelijkheden. Omgeven door erg diverse wijken met elk hun eigen, sterke identiteit, één van de belangrijkste commerciële centra van België, met een uitzonderlijke verzameling van verschillende soorten handelszaken die elkaar goed aanvullen. Het is ook de sectie die het breedst is van de hele Kleine Ring. Een uitzonderlijk potentieel dat we moeten valoriseren!

 

 

HET PROJECT

 

Het Brussels Gewest wil een nieuw uitzicht geven aan de Gulden-Vlieslaan en de Waterloolaan, meer bepaald de bovengrondse ruimte tussen de Naamse Poort en het rondpunt met de Louizalaan.

De ambitie van het project is om de wijk opnieuw aan te leggen in lijn met de noden van haar inwoners, handelaars en gebruikers, maar tegelijk ook om de symbolische rol van de wijk in het Brusselse gewest te versterken.

 

Het project wil dus een nieuwe, kwalitatieve openbare ruimte creëren, die de voorbijgangers aanzet om lokale horeca en winkels te bezoeken, en ook om er enkele uren te pauzeren. Het project voorzient de heraanleg van de bestrating, het reorganiseren van de verkeer van autos, fietsen, voetgangers alsook de parkings (auto en fiets), de aanplantingen, nieuwe voorstellen voor verlichting, overwegen of er een of meer kunstwerken moeten opgesteld worden en het voorzien van nieuwe ontmoetingsplaatsen.

 

De omvang van het project is de volgende (aangeduid in oranje):

 

 

Het project werd door het Gewest via een wedstrijd toevertrouwd aan het team:

atelier Bruno Fortier - Polo architects – Arcadis - CityTools

 

DE OPENBARE RAADPLEGING

 

Om de denkoefeningen van het studiebureau aan te vullen, stelt het Gewest voor om samen te werken met de betrokkenen van de wijk: inwoners, handelaars, gebruikers, enz. Het project wil zo goed mogelijk rekening houden met de realiteit van elke betrokkene, en zo toelaten dat iedereen zo optimaal mogelijk kan functioneren in de toekomstige inrichting.

 

 

De overheden hebben in 2015 al een eerste fase met raadplegingen georganiseerd  om richting te geven aan het werk. Vijf bureaus werden geselecteerd en hebben een schets en ontwerpvoorstel ingediend. Omwonenden en handelaars zijn toen uitgenodigd in meerdere vergaderingen rond de grote uitdagingen waar de architectuurwedstrijd mee rekening moest houden. U kan het verslag van die workshops hier terugvinden.

 

We zetten nu deze dynamiek van raadpleging verder, door u uit te nodigen voor deze bevraging. Op deze manier willen we de adviezen die we in de vorige fase ontvingen bevestigen en ook verder aanvullen. Dit laat ons bovendien toe om een breder publiek te betrekken en ons te informeren over uw verwachtingen, noden, bezorgdheden, voorkeuren... . 

 

Bedankt voor uw medewerking! Het syntheserapport is nu beschikbaar. Veel leesplezier!

 

Het projectteam

SYNTHESERAPPORT